Quảng cáo Sao Việt thực hiện dự án Trưng bày sản phẩm Intel

Quảng Cáo Sao Việt thực hiện dự án phòng trưng bày sản phẩm chip máy tính Intel tại khu vực Đà Nẵng.

Intel là thương hiệu chip máy tính số một thế giới hiện nay.

Posted in Dự Án and tagged , .